Zakłady mięsne viola

ZAWSZE PYSZNIE

Kontakt

Zakłady Mięsne VIOLA sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 13A
86-141 Lniano
KRS: 0000509892
NIP: 9512380200
REGON: 147242812

Rejestr: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 2 600 000,00 PLN opłacony w całości